Jurist arbeidsrecht

Zoek je een jurist arbeidsrecht? Onze deskundige juristen staan voor je klaar en geven advies in een begrijpelijke taal.

Jurist arbeidsrecht

Table of Contents

Juristen arbeidsrecht

Zoek je een bedrijfsjurist die gespecialiseerd is in arbeidsrecht? Onze deskundige juristen staan voor je klaar en geven advies in een begrijpelijke taal. Voor ons staat het leveren van een oplossingsgericht advies centraal. Hierbij zetten wij onze expertise niet alleen voor je in, maar laten we je ook weten wat en hoe we dit doen. Het bieden van transparantie is wat ons als arbeidsrecht juristen onderscheidt. Hoe kunnen wij je van dienst zijn?

In het arbeidsrecht zijn de kansen vrij groot. In sommige gevallen kunt u zelf een probleem met de werkgever oplossen, misschien met wat goede aanbevelingen uit uw omgeving. In die gevallen is deskundig advies zeer essentieel.

Probeert u een bedrijfsjurist te vinden die gespecialiseerd is in arbeidsrecht? Onze professionele juristen staan klaar om u te helpen en aanbevelingen te geven in een begrijpelijke taal. Voor ons staat het geven van oplossingsgerichte aanbevelingen voorop. Daarbij zetten we niet alleen onze expertise voor u in, maar laten we u ook weten wat en hoe we dat doen. Het bieden van transparantie is wat ons onderscheidt als jurist arbeidsrecht. Hoe kunnen wij u van dienst zijn?

Arbeidsrecht jurist

Het arbeidsrecht regelt de verhoudingen tussen werkgever en werknemer. De wetgeving stelt verschillende regels tussen werkgevers en werknemers. Daarnaast zijn er ook afspraken tussen werknemer en werkgever. Deze worden afgesproken in de arbeidsovereenkomst. Bijvoorbeeld de optimale duur van de proeftijd, het aantal vakantiedagen, uw inkomen en eventuele andere afspraken zoals het gebruik van de leaseauto, etc.

Het Burgerlijk Wetboek bevat bepalingen over bijvoorbeeld de betekenis van de arbeidsovereenkomst, opzegtermijnen, opzegverboden, opzeggingsgronden en de proeftijd. De Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst bevat het beleid inzake de cao. De Wet flexibel werken regelt onder meer het recht op wijziging van werktijden, werkplek en arbeidsduur. De Wet arbeid en zorg bevat onder meer regelingen over zwangerschap en bevalling, maar ook regelingen over kortdurend en langdurend zorgverlof en ouderschapsverlof.

Opstellen van arbeidsovereenkomsten

Er zijn tal van ontwerparbeidsovereenkomsten in omloop. Deze zijn vaak gratis verkrijgbaar via internet. Deze overeenkomsten voldoen niet altijd aan uw specifieke wensen en scenario. Zo hebben afspraken op cumulatief niveau vaak invloed. Veel collectieve overeenkomsten leggen aanvullende rechten en verplichtingen vast met betrekking tot verlof en verzuim op collectief niveau. De loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte kan hoger zijn dan het wettelijk minimum. In de cao kan staan dat bij ziekte eerst een aantal wachtdagen geldt. Bepaalde groepen werknemers kunnen recht hebben op extra verlofdagen. Ook in de cao wordt doorgaans aangegeven voor welke bijzondere gelegenheden extra verlof kan worden opgenomen.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

In dit geval wordt een beëindigingsovereenkomst opgesteld, meestal aangeduid als vaststellingsovereenkomst. Bij het overeenkomen van een vaststellingsovereenkomst is de werkgever het personeelslid niet de wettelijke transitievergoeding verschuldigd. Als de oorzaak van de opzegging bij het bedrijf ligt, het personeelslid de omstandigheid niet kan worden verweten en er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn, geeft een vaststellingsovereenkomst de werknemer recht op een werkloosheidsuitkering.

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Uw werkgever wil dan de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen. Uw werkgever doet dit door u een ontslagvoorstel, een beëindigingsregeling of een vaststellingsovereenkomst aan te bieden.

Onze ervaring is dat bedrijven doorgaans grote druk uitoefenen op hun werknemers om snel akkoord te gaan met uw beëindiging. Ga nooit onmiddellijk akkoord! Juridisch gezien moet uw werkgever u de tijd geven om juridisch advies in te winnen. Gebruik deze tijd en laat u volledig gratis begeleiden door onze gespecialiseerde arbeidsjuristen.

In dat geval wordt er een beëindigingsregeling opgesteld, meestal een vaststellingsovereenkomst genoemd. Bij het overeenkomen van een vaststellingsovereenkomst is het bedrijf de werknemer niet de wettelijke transitievergoeding verschuldigd. Als de inspanning voor de beëindiging bij de werkgever ligt, de werknemer geen verwijt kan worden gemaakt en er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn, geeft een vaststellingsovereenkomst de werknemer recht op een werkloosheidsuitkering. Uw werkgever wil dan de arbeidsovereenkomst beëindigen met een gedeelde regeling. Uw werkgever doet dit door u een beëindigingsvoorstel, een beëindigingsovereenkomst of een vaststellingsovereenkomst te verstrekken.

Jurist arbeidsrecht

Wij kunnen u adviseren en bijstaan bij, om een paar zaken te noemen:

– ontslag op staande voet
– onderhandelingen over beëindiging van het werk
– vaststellingsovereenkomst
– wijziging van arbeidsvoorwaarden
– versterkingsprocedure
– advies over concurrentiebeding

Contact jurist arbeidsrecht

Kingsfordweg 151
1043 GR Amsterdam

020-4917801

info@ris-rijkschroeff.nl